0850 302 39 88  


POSTA KUTUSUNA GİRİŞ
ZİYARETÇİ BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret222108
ANILARIMIZ

Dabakhane Mah. Yeni Boztepe Cad. Öz Güven İş Hanı Kat:1 No:114
MALATYA
Tel     : 0422 3238273
GSM  : 05354139567


ARAŞTIRMA PROJEMİZ

ARAŞTIRMA PROJEMİZ

MALATYA

YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILANLAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

 

KÜTÜK NO:  44-012-48 

KURULUŞ  : 16.02.2012 

Adresimiz :  Sarıcı Oğlu Mah. Matim İş Merkezi                   Kat:2 No:202 MALATYA 

 

  

  

www.malatyayader.com

Malatya_yurtayder@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISACA MALATYA YADER

 

 Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma  Derneği, (YADER) 2012 yılında Malatya'da büyük çoğunluğunu devlet koruması altında yetişen bir grup idealist genç tarafından kurulmuştur. Dernek, “Sürdürülebilir Kalkınma Temelinde Devlet Koruması Altında Kalan Çocukların ve Ayrılan Gençlerin Yaşam Kalitelerini Artırmak ve Sosyal Hizmetler Alanında Politika Oluşturan ve Politika Oluşumuna Katkı Sağlayan Öncü Bir sivil Toplum Kuruluşu Olmak” vizyonuyla çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Derneğin hedef kitlesi, devlet koruması altında kalan çocuklar ve ayrılan gençlerdir. Derneğin başlıca beş amacı bulunmaktadır.

• Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma  Derneği (YADER) oluşturulacak sosyal ve sportif komite aracılığıyla hedef kitlesinin insan kaynakları kalitelerini artırarak hayata entegrasyonu yönünde çalışmalar yapmak,

• Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma  Derneği  (YADER) Proje ve Planlama ekibi  aracılığıyla Çocuk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na bağlı Yuva ve yetiştirme Yurtlarında bakım ve korunma altında olanlar ile bu kurumlarda bakım ve korunma altında iken 18 yaşından sonra buralarda ayrılan gençlere yönelik  projeler hazırlamak  ve hizmet kapasitesini  artırmak,

• Hedef kitlesinin sorunları hakkında farkındalık artırıcı çalışmalar yapmak,

• Kamuoyunda yaygın bir şekilde gözlenen hedef kitlesine yönelik olumsuz söylemlerle mücadele etmek amacıyla iletişim kampanyaları tasarlamak,

• Devlet koruması altında kalan çocukların ve ayrılan gençlerin haklarını lobi ve savunuculuk faaliyetleri aracılığıyla korumak.

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği  (YADER in) FELSEFESİ

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği, varoluşçu felsefeyi kendisine rehber edinmiştir. Bu çerçevede, insanın geçmişi ne olursa olsun, geleceğinin insanın ellerinde biçimleneceği ve farkı yaratanın insanın kendisi olduğu gerçeğinden hareket etmektedir. YADER, suçlu bir çocuğun olamayacağını, en iyi ihtimalle suça itilmiş bir çocuğun olacağına inanır. Bu çerçevede, bu çocukları kazanmak için harcanan çaba ve bedelin, kaybedildikten sonrakinden çok daha az olacağına inanmakta ve faaliyetlerini bu çocukların suça itilmesini önleyici yaklaşımla sürdürmektedir. İnsanın yaptıklarının değil, yapacaklarının toplamı olduğuna inanan Hayat Sende Ailesi, değişime yürekten inanmaktadır.
 
 

DERNEĞİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

 1. Derneğin Kurulması maksadı ile Yetiştirme Yurtlarında çeşitli dönemlerde kalarak ayrılan ve kamu kurumlarında görev yapan büyüklerimiz ve kardeşlerimiz ile iş birliği ve istişare toplantıları yapılmış ve tüm arkadaşlarımıza ulaşmak için çalışmalar ve yemekli toplantılar yapılmıştı.
 2. Ulaşılan kişilerle değerlendirme toplantıları yapılmış Derneğimizin çalışma alanları ve hedef kitlesi belirlenerek bu maksatla tüzük hazırlanması maksadı ile ardışık toplantılar yapılmıştır.
 3. Yapılan çalışmalar sonrasında 16.02.2012 yılında derneğimizin resmi kuruluşu gerçekleştirilmiştir
 4. Kurulmasından sonra Üye yapma ve kaynaşma çalışmaları kapsamında çeşitli zamanlarda yemekli eğlenceler yapılarak üyelerimizin yapılan çalışmaları benimsemeleri sağlanmıştır
 5. Dernek Üyelerimizin çalışmaları Devamlılığı ve iletişimi için Dernek yeri kiralanarak demirbaş malzeme temin edilerek kullanılır hale getirldi.
 6.  1. Olağa Genel Kurulumuzu yaparak Yeni Yönetim Kurulu oluşturuldu.
 7. Dernek Üyeleri ile kahvaltılı toplantılar gerçekleştirilmektedir
 8. Sevgi evlerinde kalan kardeşlerimiz ile birlikte iftar yemeği verilerek kardeşlerimiz ile birlikte iftar açılmış
 9. Yönetim Kurulumuzun tamamı ile İletişi Becerileri ( 20 SAATLİK DERS ) eğitimi alarak daha verimli çalışmalar için eğitimli ve yaklaşım teknikleri öğrenilmiştir
 10. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve alt birimleri ile koordinasyon çalışmaları yapılarak fikir ve düşünce paylaşımı yapılmış öneri ve temenniler paylaşılmıştır.
 11. Sevgi evlerinde kalan çocuklar ile İdarenin talebi sonucunda Ayrılanlar ile halen kalan çocuklar ile sohbet ve deneyim paylaşma toplantıları yapılmış kalanların sorduğu sorulara ayrılanların vermiş olduğu cevaplar ve deneyim paylaşımı sağlanmıştır
 12. Kurum Bünyesinde daha önce faaliyet gösteren ve yaklaşık 7 yıldır liglerde olmayan SHÇEK SPOR Kulübü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürünün Başkanlığında ve diğer üyelerin ise Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan arkadaşlarımızın oluşturduğu yönetim kurulu ile Malatya Amatör Liglerinde ilk yılında 3 kategoride yurtlarda kalan kardeşlerimizin lisanslı sporcular olarak spor yapmaları yarışmacı karekterlerinin geliştirilmesi ve sosyal hayata diğer dışarıdaki çocuklar,gençler ile kaynaşmaları kurumun tanıtımına katkı sağlamış 
 13. Kurulan Kulübün her türlü ihtiyacının giderilmesi için Basın ve Malatya Spor Taban Birlikleri Başkanları ile Spor Kulüplerinin başkanlarının katılımı ile yemekli istişare toplantısı yapılarak kulübün ihtiyaçları için her türlü malzeme temini sağlanarak genç kardeşlerimizin kullanımına sunuldu
 14. 2. Sezonda ise yetenekli çocukların yeteneklerinin geliştirilmesie yardımcı olmak gençlere bilinçli spor yaptırmak amacı ile Malatya Amatör Küme ve Profesyonel anlamda kendini kanıtlamış her türlü yeterliliğe ve UEFA B kursunu tamamlamış bir antrenör ile anlaşma sağlanarak genlerin yeni sezonda kullanılacak malzeme ve araçlar Derneğimiz Yönetim Kurulu tarafından temin edilerek kurum müdürlüğü bünyesindeki spor kulübüne teslim edilmiştir.
 15. Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan kardeşlerimizin sorunları tespiti amacı ile yaşayan kardeşlerimiz ile yapılan istişare ve değerlendirme yapılarak çözüm önerilerimiz rapor haline getirilerek gerekli birimlere teslim edilmek amacı ile çalışmaları devam edilmektedir
 16. Halen kurum bünyesinde korunma altında olan ve yüksek öğrenime hazırlanan öğrencilerin ve dğer öğrencilerin Yüksek Öğrenime özendirmek maksadı ile kurum ile yapılan yazılı çalışmalar neticesinde belirlenerek  İnönü Üniversitesi ve Malatya YADER yönetim kurulunun yazılı başvuru sonrasında alınan gerekli izinler neticesinde İnönü Üniversite Rektörü Sayın Cemil ÇELİK tarafından bizzat kendisinin katılımı ile yemek ve çay ikramından sonra öğrenciler ile sohbet ile tamamlanan ilk bölümden sonra İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölümü ve aynı zamanda Malatya Erkek Yetiştirme Yurdunda bir dönem kalarak Profesörlüğe yükselen Mustafa KUTLU hocanın öncülüğünde Üniversite kampüsünde çeşitli bölümler gezilerek tanıtılmış ve PDR bölümünde derslere katılarak eğitimi bire bir gözlemleme imkanı sağlanmış
 17. Yine Yüksek Öğrenime hazırlanan gençleri özendirmek ve geriden gelen kardeşlerimizi bu yönde olumlu yönlendirme maksadı ile bir zamanlar bu yurtlarda kalarak iş hayatına atılan ve her kademede görev yapan arkadaşlarımız ile ‘’ BİZ İSTERSEK HER ŞEYİ YAPARIZ ‘’ konulu konulu çaylı  sohbetler organize edilmektedir
 
 1. İnönü Üniversitesi Pisikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Eğitmcileri ile görüşülerek Miad Sevgi Evlerinde  ve Diğer Kuruluşlarda  korunma altında olan kardeşlerimize yönelik‘’ GÖZLEMLEME ,İZLEME,SORUN TANIMLAMA,ile sonucunda ÇÖZÜM ve  ÖNERİ ‘’ başlıkları ile oluşturduğumuz farklı gruplarla her başlık için ayrı bir grup ile bu kardeşlerimize ve gelecekteki yaş gruplarına faydalı olacak sorunlarına çözüm olacak çalışmaların başlaması için dernek olarak gerekli izin ve işlemlerin başlaması amacı ile çalışmalar yapılacak olup sonuç raporunun gerek bakanlık gerekse de diğer illerdeki kardeş dernekler ile paylaşımı sağlanması amaçlanmaktadır.
 2. Derneğimiz tarafından Kurum personelleri ile kaynaşma ve dernek tanıtımı amacı geleneksel hale getirilmesi planlanan halısaha Futbol Turnuvası nın 2. si Malatya Yetiştirme Yurdunda yaklaşık 20 yıl görev yaptıktan sonra Tekirdağ ilinde görev başında iken Geçirdiği Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden öğretmenimiz Turgut EKİCİ anısına düzenleyerek Güzel bir Final Müsabakası ve Kupa Töreni ile tamamlanmıştır.
 3. Yurtlarda kalan ve ayrılan kardeşlerimize daha güzel imkanlar verebilmek maksadı ile (UMUTLARIMA SENDE ORTAK OL) isimli SODES projesi hazırlanarak başvuru yapılmıştır.
 4. Yetiştirme Yurdundan ayrılan daha sonra üniversite eğitimine başlayan kardeşlerimize harçlık ödenmekte ve ihtiyaca göre burs temini yapılmakta.
 
 
 

YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILAN GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

 

 
 
Derneğimizin diğer bir çalışma alanı olan Korunma altında iken ayrılan kardeşlerimize yönelik olarak yaptığı çalışmalar bu kardeşlerimizin reşit olması sonucunda sosyal hayata atıldıktan sonra yaşayacağı ve yaşadığı sıkıntıları ve zorlukları bizlerin yaşadıkları ile edindiğimiz tecrübelerimizle tespit etmek sıkıntılarının en aza indirilmesi konusunda çeşitli çalışmalara yaparak 3413 sayılı yasadan faydalanıncaya ve kamuda tanınan iş hakkını elde edinceye kadarki süreçte kötü alışkanlıklardan ve art niyetli insanların eline düşmelerini önlemek amaçlı çalışmalar yapmaktır

DERNEK OLARAK TESPİT EDİLEN ÖNEMLİ SIKINTILAR ŞUNLARDIR

 

1-                  Yetiştirme Yurtlarından ayrılan ve gidecek yeri olmayan çocukların yaşadığı sıkıntılar barınma, beslenme, giyim vb sıkıntılar
2-                  Sosyal güvencesi olmadığı için sağlık yönünde yaşanan sıkıntılar kurumdan ayrıldıktan ve kamuda kedilerine tanınan iş hakkından yararlanıncaya kadar geçen (yaklaşık 1 ile 2 yıllık) süreçte hastalandığı zaman hastane ve ilaç sıkıntısı yaşamaktalar
3-                  3413 Sayılı yasadan yararlanma sürecine kadar barınma ve sağlık giderlerinin yanında hayatını iademe ettirecek sosyal güvencesi olan en az asgari ücret alabileceği bir iş  ve dışarıdaki hayat şartlarına katlanabileceği kadar dirayet
4-                  Korunma altından çıktıktan sonraki kazanılan yüksek okul yada üniversite eğitimi bu durumda yurtlardan ilişiği kesildiği için tekrar dönememekte ve yurt imkanlarından faydalanamamaktadır
5-                  Aileden kimsesi olmayan ve kısmen akrabaları olan (amca, dayı, hala,teyze vb ) yanlarına gitmek istememekte ve gittiklerinde ise rahat olamadıkları için sıkıntı yaşamaktadırlar.
 

BU KONULARDA MALATYA YADER ‘İN ÖNERİLERİ

 

 1. Yurtlardan ayrıldıktan sonra gideceği yeri olmayanların önemli ihtiyaçlarından olan barınma sorununa ÖNERİMİZ: derneklerin güçlendirilerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile kamunun boş olan lojmanları veya kamuya ait misafirhanelerin tahsis edilerek işe girene kadar barınma sorununun giderilmesi.
 2. Sosyal Güvencesi olamayanların ki hepsinin bulunmamaktadır ÖNERİMİZ: Sosyal Güvencesi olana kadar hastanelerden tedavi ve ilaç masraflarının SGK tarafından sağlanması
 3. Devlet kadrolarında işe girene kadarki süreçte yaşanan işsizlik sorununa ÖNERİMİZ:bu durumda olan gençlerin ki yılda (7 yada 8 ) kişiyi geçmemektedir bu durumda olanların İşçi Bulma Kurumu yada Sanayi ve Ticaret Odası aracılığı ile güvenilir iş yerlerine soysal güvencelerinin yaptırılması şartı ile yerleştirilmelerinin sağlanması
 4. Korunma altından çıktıktan sonraki süreçte kazanılan Yüksek öğrenimi nedeniyle yaşanan mağduriyetlerine ÖNERİMİZ: bu durumda olan gençlerin tekrar kurum bünyesine alınması devam eden Bu çocukların yurt hayatından sonrada takibinin yapılması gerekmektedir kanununa göre yapılması yüksek öğrenimini tamamlamalarına imkan sağlanması  Sanayi ve Ticaret Odası aracılığı ile burs verilerek desteklenmesi sağlanmalıdır
 5. Aileden kimsesi olmayan gençlerin kurumdan uzaklaştırılmaması gerekmektedir amca dayı teyze yanına gönderilmesinde ise yetiştirilen bir fidanın meyve verme döneminde ya kurumaya terk edilmesi gibi işin bitti çık denmemeli korunmalıdır.
 
 • Dernek olarak yurtlardan ayrılan gerek Malatya gereksede Malatya dışındaki Yetiştirme Yurtalrında kalmış ve Malatya görev yapan gençler ile iletişim içinde olup kurumlarında ve ailelerine sıkıntı yaşayanların sıkıntılarını gidermek amacı ile toplantılar yapmak şahıslar ve aileleri ile bire bir görüşerek sıkıntıları giderme yollarını bulmak
 
 • Evlenecek olan arkadaşlarımıza sıkıntıda olan kardeşlerimize maddi ve manevi yardımlarda bulunmaktayız
 • Düğün yapanlara maddi desteğin yanında manevi destekte vererek düğünlerine bizzat katılmaktayız
 
 • Gerek Üniversite okuyan gerekse de Askere giden gençlerin okul ve askerlik dönüşüne kadar maddi anlamda destek sağlamaktayız
 
 • Yılda 1 defada olsa Malatya Yetiştirme Yurtlarında kaldıktan sonra ayrılan ve Türkiye gelindeki illerde görev yapan tüm arkadaşlarımız ve ailelerimiz ile birlikte bu kurumlarda halen kalan kardeşlerimizi bir araya getirerek onlara örnek teşkil edecek her türlü faaliyetlerimizde aramızda olmalarını sağlamaktayız bu buluşmalarımızın 4 tanesini çok sayıda ve değişik dönemlerde kalan arkadaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik  
 
 
 
 

BASINDA MALATYA YADER VE ÇALIŞMALARIMIZ

 

 
 Başkanlığa Mehmet Çolak seçildi 
Mehmet Yeşiltaş... Malatya Yetiştirme Yurtlarından Derneğinin 1.Olağan Genel Kurulu yapıld.
Malatya yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Yardımlaşma Derneğinin 1. Olağan genel kurulu yapıldı genel kurula yetiştirme yurtlarından ayrılanlardan oluşan üyelerin katıldığı genel kurul dernek binasında yapıldı Divan Başkanlığına Hüseyin ÇALIŞKAN ve divan üyeliğine Erdal ORAL ve Metin KUŞBAY ın yaptığı genel kurulda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması Kurucu Yönetim Kurulu faaliyetlerinin okunması ve ibra edilmesi nin ardından seçime geçildi Tek liste halinde gidilen seçimde katılımcıların tamamının oyunu alan Mehmet ÇOLAK başkanlığındaki 11 kişilik yönetim kurulu şöyle oluştu yönetim kurulunu seçilmesinin ardından dilek temennilerle sona erdi
YÖNETİM KURULU
MEHMET ÇOLAK ,İLHAN YABAŞ ,FIRAT YILDIZ ,ALİ ORAL ,HASAN KEBENÇ ,AHMET ÖZERHAN ,ABUZER BOZDOĞAN ,H.İBRAHİM SARIBAŞ ,VAHAP KATİPOĞLU ,ÖZCAN YILDIZ ,MEHMET BALANDIZ  
DİLEK VE TEMENNİLER
Genel Kurulda Söz Alan Alim YAVUZ genel kurulumuzun ve yeni yönetim kuruluna başarı diledikten sonra yeni yönetimden beklentilerinin aylık olarak çıkartılacak bir bülten ile tanıtım ve onun yanında web sitesi ile tanıtımın yapılması bu ve benzeri çalışmalarda her türlü desteği vermeye hazırız dedi.
Genel Kurul Sonrasında Konuşma yapan Mehmet Çolak yeni yönetimimizin hepimize hayırlı olmasını dilerim bundan sonraki süreçte tüm arkadaşlarımız ile birlikte birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek tüm arkadaşlarımızın bu çatı arlında birleştirilerek hem yurtlardan ayrılanlar ve hem de şuanda bu kurumlarda kalan genç kardeşlerimiz ile diyalog içerisinde olarak Kamu Kurum ve kuruluşlarından destek alarak güzel işlere hep beraber imza atmaya gayret edeceğiz Derneğimizin Kurucu Başkanı Değerli Büyüğümüz Fikret YİĞİT ve tüm kurucu üye Ağabeylerime ve Arkadaşlarıma Kuruluş Aşamasında Gösterdikleri Yoğun Çaba ve gayretlerinden Dolayı teşekkür ediyorum bundan sonrada tüm büyüklerimin destek ve önerileri ile güzel hizmetleri hep beraber yapmanın gayreti içerisinde olacağız genel kurulumuza katılan tüm davetlilere teşekkür ederim dedi
 
YADER'den huzurevine ziyaret
Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (YADER) yönetim kurulu üyeleri ve aileleri, Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti
Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (YADER) yönetim kurulu üyeleri ve aileleri, Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.
Ziyarette MİAD Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar folklor gösterisi sunarken, Sevgi Evleri Ritim Grubu da bir gösteri sundu. Yaşlılar ile sohbet eden dernek yöneticileri, yaşlılara çikolata ikramında bulundu.
YADER Başkanı Fikret Yiğit, "Yaklaşık bir ay önce kurulan derneğimizin amacı, Türkiye'nin en büyük ailesi olan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün bir parçası olarak faaliyetlerde bulunmaktır. Derneğimizin bir amacı da, bu kurumlarda hizmet alan kardeşlerimizin yurt hayatından sonraki süreçte yardımcı olmaktır. Onlara yol göstermek maksadı ile kurulan derneğimizin üyeleri olarak, yaşlılarımızı ziyaret etmek ve onlarla beraber olmak maksadı ile burada olmak istedik. Dernek üyelerimiz ve ailelerimizle birlikte buradayız. Yine bu büyük ailenin bir diğer parçası MİAD Sevgi Evleri'nde kalan kardeşlerimizin düzenlediği güzel bir etkinlikle huzurevindeki büyüklerimizin yanında olduk" dedi.
27 MART 2012
Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (YADER) yönetim kurulu üyeleri ve aileleri, Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.
 Ziyarette MİAD Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar folklor gösterisi sunarken, Sevgi Evleri Ritim Grubu da bir gösteri sundu. Yaşlılar ile sohbet eden dernek yöneticileri, yaşlılara çikolata ikramında bulundular. YADER Başkanı Fikret Yiğit, "Yaklaşık bir ay önce kurulan derneğimizin amacı, Türkiye'nin en büyük ailesi olan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün bir parçası olarak faaliyetlerde bulunmaktır. Derneğimizin bir amacı da, bu kurumlarda hizmet alan kardeşlerimizin yurt hayatından sonraki süreçte yardımcı olmaktır. Onlara yol göstermek maksadı ile kurulan derneğimizin üyeleri olarak, yaşlılarımızı ziyaret etmek ve onlarla beraber olmak maksadı ile burada olmak istedik. Dernek üyelerimiz ve ailelerimizle birlikte buradayız. Yine bu büyük ailenin bir diğer parçası MİAD Sevgi Evleri'nde kalan kardeşlerimizin düzenlediği güzel bir etkinlikle huzurevindeki büyüklerimizin yanında olduk" dedi. İHA
 
 
 12 HAZİRAN 2012
Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (YADER) MİAD Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla birlikte, yurt hayatı ve sonrası konulu sohbet toplantısı yaptı.
Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (YADER) MİAD Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla birlikte, yurt hayatı ve sonrası konulu sohbet toplantısı yaptı.
YADER ile Aile ve Sosyal Politikalar Malatya İl Müdürü Hidayet Bozkurt, MİAD Sevgi Evleri Müdürü Alim Yavuz, çocuk gelişimcileri Gülşen İlkin ve Gülçin Atar'la birlikte kuruluşta kalan 14 çocuk, Orman İşletme Müdürlüğü'nün Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerinde sohbet toplantısında bir araya geldiler.
Toplantı öncesinde Malatya Yetiştirme Yurdu'nda 9 yıl kalan ve aynı zamanda YADER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Mehmet Çolak, dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Çolak, yurt hayatı ve sonrasında yaşadıklarını aktarırken, sorulan sorulara da içtenlikle cevap verdi.
8 yıl yetiştirme yurdunda kalan ve ayrıldıktan sonra İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Fırat Yıldız, yurt hayatı ve sonrasında yaşadıkları sıkıntıları, devlet dairelerinde işe girene kadar yaşadıklarını paylaştılar.
Daha sonra dernek yönetim kurulu üyesi olan ve yaklaşık 12 yıl yetiştirme yurdunda kalan ve bir kamu kurumunda çalışan İlhan Yabaş, yurt hayatındaki anıları ve yetiştirme yurtlarının geçmişi ve şimdiki haliyle ilgili çocukların sorularına cevap vererek, bazen hüzünlü bazen de komik anların yaşanmasına sebep oldu.
Yine 16 yıl yetiştirme yurtlarında kaldıktan sonra İnönü Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitiren ve kamu kurumunda görev yapan Ahmet Özhan da, başarılı bir eğitim ve gelecek yaşamları hakkında çocuklarla fikir, düşünce ve deneyimlerini paylaştı.
Tekrarının sevgi evlerinde çocukların kaldığı bir evde yapılması kararlaştırılarak toplantı tamamlandı.
 
HAMLE (MALATYA)                          - 13/06/2012

YETİŞTİRME YURTLARINDA KALANLAR İLE AYRILANLAR BİR ARAYA GELDİ
Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği (YADER) MİAD Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla birlikte, yurt hayatı ve sonrası konulu sohbet toplantısı yaptı. YADER ile Aile ve Sosyal Politikalar Malatya İl Müdürü Hidayet Bozkurt, MİAD Sevgi Evleri Müdürü Alim Yavuz, çocuk gelişimcileri Gülşen İlkin ve Gülçin Atar'la birlikte kuruluşta kalan 14 çocuk, Orman İşletme Müdürlüğü'nün Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerinde sohbet toplantısında bir araya geldiler. Toplantı öncesinde Malatya Yetiştirme Yurdu'nda 9 yıl kalan ve aynı zamanda YADER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Mehmet Çolak, dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Çolak, yurt hayatı ve sonrasında yaşadıklarını aktarırken, sorulan sorulara da içtenlikle cevap verdi. 8 yıl yetiştirme yurdunda kalan ve ayrıldıktan sonra İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Fırat Yıldız, yurt hayatı ve sonrasında yaşadıkları sıkıntıları, devlet dairelerinde işe girene kadar yaşadıklarını paylaştılar. Daha sonra dernek yönetim kurulu üyesi olan ve yaklaşık 12 yıl yetiştirme yurdunda kalan ve bir kamu kurumunda çalışan İlhan Yabaş, yurt hayatındaki anıları ve yetiştirme yurtlarının geçmişi ve şimdiki haliyle ilgili çocukların sorularına cevap vererek, bazen hüzünlü bazen de komik anların yaşanmasına sebep oldu. Yine 16 yıl yetiştirme yurtlarında kaldıktan sonra İnönü Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitiren ve kamu kurumunda görev yapan Ahmet Özhan da, başarılı bir eğitim ve gelecek yaşamları hakkında çocuklarla fikir, düşünce ve deneyimlerini paylaştı. Tekrarının sevgi evlerinde çocukların kaldığı bir evde yapılması kararlaştırılarak toplantı tamamlandı.