0850 302 39 88  


POSTA KUTUSUNA GİRİŞ
ZİYARETÇİ BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam69
Toplam Ziyaret222143
ANILARIMIZ

Dabakhane Mah. Yeni Boztepe Cad. Öz Güven İş Hanı Kat:1 No:114
MALATYA
Tel     : 0422 3238273
GSM  : 05354139567


GENEL BAKIŞYETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILANLAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ  

MALATYA YADER

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma  Derneği, (YADER) 2012 yılında Malatya'da büyük çoğunluğunu devlet koruması altında yetişen bir grup idealist genç tarafından kurulmuştur. Dernek, “Sürdürülebilir Kalkınma Temelinde Devlet Koruması Altında Kalan Çocukların ve Ayrılan Gençlerin Yaşam Kalitelerini Artırmak ve Sosyal Hizmetler Alanında Politika Oluşturan ve Politika Oluşumuna Katkı Sağlayan Öncü Bir sivil Toplum Kuruluşu Olmak” vizyonuyla çalışmalar gerçekleştirmektedir.


Derneğin hedef kitlesi, devlet koruması altında kalan çocuklar ve ayrılan gençlerdir. Derneğin başlıca beş amacı bulunmaktadır.

• Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma  Derneği (YADER) oluşturulacak sosyal ve sportif komite aracılığıyla hedef kitlesinin insan kaynakları kalitelerini artırarak hayata entegrasyonu yönünde çalışmalar yapmak,

• Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma  Derneği  (YADER) Proje ve Planlama ekibi  aracılığıyla Çocuk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na bağlı Yuva ve yetiştirme Yurtlarında bakım ve korunma altında olanlar ile bu kurumlarda bakım ve korunma altında iken 18 yaşından sonra buralarda ayrılan gençlere yönelik  projeler hazırlamak  ve hizmet kapasitesini  artırmak,
• Hedef kitlesinin sorunları hakkında farkındalık artırıcı çalışmalar yapmak,
• Kamuoyunda yaygın bir şekilde gözlenen hedef kitlesine yönelik olumsuz söylemlerle mücadele etmek amacıyla iletişim kampanyaları tasarlamak,

• Devlet koruması altında kalan çocukların ve ayrılan gençlerin haklarını lobi ve savunuculuk faaliyetleri aracılığıyla korumak.

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği  (YADER in) FELSEFESİ

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği, varoluşçu felsefeyi kendisine rehber edinmiştir. Bu çerçevede, insanın geçmişi ne olursa olsun, geleceğinin insanın ellerinde biçimleneceği ve farkı yaratanın insanın kendisi olduğu gerçeğinden hareket etmektedir. YADER, suçlu bir çocuğun olamayacağını, en iyi ihtimalle suça itilmiş bir çocuğun olacağına inanır. Bu çerçevede, bu çocukları kazanmak için harcanan çaba ve bedelin, kaybedildikten sonrakinden çok daha az olacağına inanmakta ve faaliyetlerini bu çocukların suça itilmesini önleyici yaklaşımla sürdürmektedir.

İnsanın yaptıklarının değil, yapacaklarının toplamı olduğuna inanan Yader Ailesi, değişime yürekten inanmaktadır.

VİZYON

Koruma altında yetişen çocuk ve gençler ile korumadan ayrılan bireylerin haklarına erişebildiği dernekçilik.

MİSYON

Koruma altındaki çocuk ve gençler ile korumadan ayrılan bireylere yönelik yenilikçi politikalar geliştirmek ve buna hizmet edecek uygulamalar yapmak.

TEMEL DEĞERLER

  • Partilerüstülük
  • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
  • Hak Temellilik
  • Eşitlik
  • Yenilikçilik ve Çözüm Odaklılık