• https://www.facebook.com/yader44/
  • https://twitter.com/malatyayader
MALATYA YADER
türkbayrağı
SİTEMİZE ÜYE OLUN
Fikirlerini Paylaş, Sen de Kazanmaya Başla!
ZİYARETÇİ BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam37
Toplam Ziyaret187982
SOSYAL MEDYA
ÇOCUK HAKLARIANILARIMIZ
POSTA KUTUSUNA GİRİŞ
YADER BAKAN FATMA ŞAHİN İLE GÖRÜŞTÜ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ANKARA.DA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI SAYIN FATMA ŞAHİN İLE TÜRKİYE.DEKİ YURTAYDER DERNEK BAŞKANLARI ARASINDAKİ TOPLANTIYA MALATYA YADER BAŞKAN YARDIMCISI ALİ ORAL KATILMIŞ OLUP, MALATYA'DAKİ SORUNLARIMIZI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ SÖZLÜ VE YAZILI OLARAK SAYIN BAKANIMIZA VE BAKANLIK YETKİLİLERİNE İLETTİK. ÇOK VERİMLİ VE ANLAMLI GEÇEN TOPLANTI İÇİN BAŞTA SAYN BAKANIMIZA VE KATILAN TÜM DERNEK ÜYERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ. M             ALATYA YADER YÖNETİM KURULU

Türkiye çapındaki bütün derneklerin hazırlamış olduğu raporlarla aynı noktalarda birleştiği, Bir çok dernek başkanı ile ortak hazırlanan;

- Halen işe girememiş(ilk ve Ortaokul Mezunu)

- 18 yaşından önce koruma kararı kaldırılmış

- Müstafi duruma düşmüş

- İş bekleyen 4800 kişinin Tek bir seferde işe alınması ile ilgili başlatılmış kanun çalışmasının hızlandırılması ve yukarıda sayılan sorunlarında bu kanun çalışmasında yer alınmasının sağlanması talep edilmiştir.

18 Yaş sonrası Takip ile ilgili kurulacak Daire Başkanlığının hangi sorunlara çare olacağı tartışılmış ve tüm illerde uygulamada bir birlikteliğin olmadığına vurgu yapılarak,

- Ayni nakdi yardım adı altında ailelerine teslim edilen ama okutulmayan gençlerimizin

- Ayni nakdi yardım ile ailelerine teslim edilen parayı aldığı halde çocuklara bakmayan ve sakaklara düşen gençlerimizin oluğunun,

- Üniversite okutulması için çalışmalar yapılmadığının halen orta okul mezunu olarak 18 yaşında yurtlardan çıkarılmaların yaşandığına vurgu yapılmış olup,

Bununla ilgili il müdürleri ile toplantı yapılacağını belirten Aile Bakanı Müsteşarı Sayın Ahmet ZAHTEROĞULLARI yapılacak toplantıya AnkaraYurtAyderin de katılması gerektiğini vurgulanmıştır.

Verdiğimiz raporların 10 gün içinde incelenerek çalışma yapılması gerektiğini belirten Aile Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN 1 ay sonunda hazırlanan kanun çalışması ile birlikte tekrar Türkiye çapında bütün dernekler ile bir araya geleceğini belirtmişlerdir.

Bakanımızın hiç bir sorunun çözümsüz kalamayacağını belirterek “Denizleri aşmışız nehirde mi boğulacağız” sözü ile kendisinin bu koularla ilgili yapılacak çalışmaların takipçisi olacağını umut ediyoruz.

YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ :

1- Mevcut yetiştirme yurtları ve yuvalarda koruma altına alınmış bütün gençlerin kendilerini bekleyen hayata karşı her yönden hazırlanması,

a) Okulu bırakmalarına müsaade edilmemeli, başarısız olanlara özel eğitim verilmeli,

b) Hiçbir şekilde başarılı olamayan gençlere mesleki eğitim verilmeli ve yurttan çıktıklarında ilgili mesleklerine göre iş sahibi olmalarının sağlanması,

c) Yetiştirme yurdunda kalıpta başarılı olanlara her türlü destek sağlanmalı üniversite okumalarına tüm Türkiye çapındaki yurtlarda müsaade edilmeli (Her yurttaki farklı uygulamaların önüne geçilmesi için genel bir genelge ile bilgilendirilmeli

­
d) Belli periyotlarda Kişisel gelişim eğitimleri verilmeli,e) 5395 sayılı yasadan faydalanarak yetiştirme yurtlarına yerleştirilen gençlerin diğer gençleri etkilememesi, rehabilite edilebilmesi için yurtlarından ayrı merkezler oluşturulması ve konusunda uzaman kadro ile çalışılması,2- Mevcut yetiştirme yurtlarında çalışanların bu kurumlarda çalışıp çalışamayacağı ya da görevlerini yerine getirip getirmediklerin­in denetlenmesi gerekmektedir.a) Bu kurumlar asla siyasete alet edilmemeli,

b) Her çocuğa kendi evladı gibi yaklaşabilecek çocuk ve genç pedogojisi ve atanacak kişilerin karşılacakları sorunlara karşı eğitim almış olmaları ve problem çözme odaklı yaklaşım gösterebilen uzaman kişilerden oluşturulması.

c) Bu yönde her türlü eğitimini almış insanların bu kurumlarda çalıştırılmasın­a özen gösterilmeli,

d) Yıllarca öğretmenlik yapmış emekliliği gelmiş insanlar yerine eğitimli ilgili bölüm mezunlarının görevlendirilme­leri,

e) Çalışanlarında oradaki gençler gibi belli periyotlarda kişisel gelişim eğitimlerine katılmaları gerekmektedir.

3- Sosyal hizmet İl Müdürlüklerinin­ görevlerini yerine getirip getirmediklerin­in denetlenmesi, çocukların takibinde ne kadar başarılı olduklarının sorgulanması

a) Koruma kararı haksız yere kaldırılmış gençlerimizin bu sorunlarını iletebilecekler­i birimlerin olup olmadığının,

b) Ayni nakdi yardım ile ailelerine teslim edilmiş gençlerin gerçekten aileleri ile kalıp kalmadıklarının­ denetlenmesi,

c) Ailesine ayni nakdi yardımla verilen gençlerin okul durumlarının kontrol edilmesi,

d) İşe yerleşmemiş gençlerin işe girene kadar her türlü problemlerin de mevcut il müdürlükleri ile irtibata geçtiklerinde yardımcı olup olunmadığının denetlenmesi,

e) Sokaklara düşmüş kardeşlerimize iş sağlanıncaya kadar tekrar koruma altına alınması ve topluma kazandırılması çalışmalarının yapılması,

f) Koruma kararının kaldırılması, Yurttan çıkarılmaların muhakkak Aile Bakanlığına rapor olarak sunulması kime nasıl teslim edildikleri hakkında bütün il müdürlükleri tarafından aylık rapor verilmesi.

4- İşe yerleştirilme ve işe yerleştirilen gençlerimizin iş yerlerinde yaşadıkları sorunlar

a) Bakanlık bünyesinde kurulacak olan izleme değerlerime koordinasyon daire başkanlığına kolay bir şekilde ulaşımının sağlaması amacı ile bütün il müdürlüklerinde­ de bu danışma birimlerinin oluşturulması,

b) İşe girmek için farklı illerde sınava girecek kardeşlerimizin­ barınma, yeme, içme gibi ihtiyaçlarının Bakanlığın ilgili kurumlarında karşılanması, çocukların kendi kaldıkları şehir yada çevre illerde sınava çağrılmaları,

c) İşe girmiş gençlerimizin hangi kurumlarda işe girdiklerinin tespit edilmesi ve listelerin güncellenmesi ve bu konular hakkında ayrı ayrı veri tabanı oluşturulması işe giren girmeyen arkadaşlarımızı­n takibinin yapılması,

d) İşe giren gençlerin iş yerinde yaşadıkları sorunlarının iletilmesi, çözümü ve iş yerinde yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi verebilecekleri­ iletişim kanalının oluşturulması ile işten atılmaların önüne geçilmesi,

e) Müstafi duruma düşmüş gençlerimizin tekrar kurumlarına kazandırılmalar­ı için çalışmalar yapılması, neden sonuç ilişkisine göre gerekli görüşmelerin kişi işten atılmadan önce Derneklerimiz ve Aile Bakanlığı ile yapılması, Müstafi duruma düşmüş kişilerin açıktan atama yoluyla tekrar işlerine döndürülmeleri için acilen çalışma yapılması gerektiği,

5- İş hayatına atılmış gençlerimizin Aile Bakanlığının yardımına ihtiyacı olduğu hususlar,

a) Kız ve Erkeklerin evlenirken, yuvalarını kurarlarken bu gençlere Aile Bakanlığının maddi manevi yanlarında olduklarını hissettirmeleri­ (kız isteme, çeyiz, düğün, nikah, sünnet vb.)

b) Erkeklerin Askere giderlerken tek kalmamaları için yine Aile bakanlığının maddi manevi yanlarında olduğunu göstermeleri,

c) Ölümcül hastalık ve ölümlerinde de yine bu çocuklara Aile Bakanlığı ve İl Müdürlükleri tarafından sahip çıkılması (ilaç, cenaze vb.)

6- Halihazırda yurtlarından ayrılmış henüz işe yerleştirilemem­iş gençlerimizin sorunları,

b) Koruma Kararı 18 yaşından önce bir çok nedenlerle kaldırılmış çocuklarımızın yıllarca devletin kendilerine sağlamış hiçbir haktan faydalandırılma­dığı şuan geçimini sağlayacak gelirlerinin bile olmadığı tespit edilmiş kişilerin,

c) Koruma Kararının Kaldırılması nedeniyle koruma kararlarının tekrar kazanılması hususunda dava açmış ve davaları devam ediyor olanların,

d) Yıllarca yetiştirme yurdu yada yuvalarında kalmış olmalarına rağmen dosyaları kayıp olduğu için devletin verdiği hiçbir haktan faydalandırılma­mış olanlar için,

e) İlk ve ortaokul mezunu olarak yurtlardan ayrılmış ve yıllardır iş bekleyen gençlerimiz için,

e) Ailelerine Ayni nakdi yardım verilmesi taahhüt edilmiş ancak ödemelerin birkaç ay sonra koruma kararlarının kalktığı bahanesi ile kesilmiş, hem yurttan çıkarılan hem de devletin sağladığı herhangi bir haktan faydalandırılma­yanlar için,

f) Engelli ve mahkum olan yetiştirme yurdundan çıkmış kardeşlerimiz için sınavsız atamalarının yapılması,

YUKARIDA SAYILMIŞ SORUNLARIN KANUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLE GİDERİLMESİ, BU MADURİYETLERİ YAŞAYANLARIN GENEL OLARAK SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ İÇİN EN ÖNEMLİ HUSUSLARDAN BİRİDİR.

7- İşe yerleştirilen Gençlerimiz için Ev sahibi olmalarına yardımcı olunması hususunda,

a) Toki İle Aile Bakanlığı Arasında yapılacak bir protokolle devlet kurumlarına yerleştirilmiş gençlerimizin ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak için, maaşlarından yapılacak faizsiz, peşinatsız, hesaplarından otomatik ödeme ile maaşlarının 4/1 oranında kesinti yapılarak ev sahibi olmalarına yardımcı olunması,

8- Maddi sıkıntı içinde kalmış gençlerimizin sorunlarının çözümü hususu,a) Kredi borcu yüzünden maddi sıkıntı içine girmiş hacizler yüzünden geçimini sağlayamayacak hale gelmiş gençlerimizin yuvalarının yıkılmaması için, tüm borçlarının tek bir bankada toplanarak aylık sabit kesinti halinde ödenmesinin sağlanması için bankalar ile protokol yapılması. (bu durumda kalmış ve çaresizlikten intiharı seçmiş arkadaşlarımız mevcut)
  
2216 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
MALATYA YADER
WHATSAPP HATTIMIZ
0850 302 39 88
YARDIMLARINIZ İÇİN
RESİM DÜZENLE