• https://www.facebook.com/yader44/
  • https://twitter.com/malatyayader
MALATYA YADER
türkbayrağı
SİTEMİZE ÜYE OLUN
Fikirlerini Paylaş, Sen de Kazanmaya Başla!
ZİYARETÇİ BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam38
Toplam Ziyaret187983
SOSYAL MEDYA
ÇOCUK HAKLARIANILARIMIZ
POSTA KUTUSUNA GİRİŞ

AnkaraYurtAyder Türkiye Büyük Millet Meclisinde (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda) yapılan görüşmenin ayrıntıları.

meclis

Ankara Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Yakınları Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna davet edildi.

Komisyonda yetiştirme yurdundan ayrılmış gençlerimizin yaşamış oldukları sorunlar ele alındı.

Komisyon Başkanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Sayın TÜRKAN DAĞOĞLU iletilen bütün sorunların çözümü için Ankara-YurtAy-Der ile sık sık görüşeceklerini belirtti.

Bir sonraki toplantılarımız ile beraber, hazırlanmış olan bu raporların kanunda yapılacak ek maddelerle düzeltilebileceği söylendi. Bütün taleplerle ayrı ayrı ilgilenileceği ve çözülmesi için TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Ankara YurtAyDerin ortak çalışmalar yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

Aile Bakanlığı tarafından meclise sunulmuş olan kanun taslağının incelenmesi ve bu taslağa  bizim hazırlamış olduğumuz sorunların eklenmesi için çalışmalar yapılacağı vurgulanmıştır.

meclis3

BAHSİ GEÇEN SORUNLAR (İlgili kanun maddelerinde yapılacak değişiklik ve ek maddeler konması hususunda)

*Zorunlu eğitim sürelerinde yapılan değişiklikler nedeniyle ilkokul ve ilköğretim mezunlarının istihdam edilememiş olup, hali hazırda yaklaşık 4500 çocuk işe yerleştirilmek üzere sınav beklemektedir.

*Sınav açan kamu kurumları, genellikle yüksek öğrenim mezunlarına uygun kadro ayırıp bunlar arasından sınav yapmaktadır.

*Özellikle son dönemlerde tüm kamu kurumlarında yaygınlaşan özel hizmet alımı uygulamaları nedeniyle ilkokul ve ilköğretim mezunu gençler işe yerleşememektedir.

*Kamu kurumları atama yapacakları kadroları belirlerken sırada bekleyen kişilerin mezun oldukları bölümleri dikkate alarak kadro ayırmamaktadır. (Ör. MEB genelde hizmetli almakta, öğretmenlik mezunlarına kadro ayırmamaktadır.)

*Normal aile bireyleri gibi Anne ve Babadan maddi ve manevi destek alamayan kardeşlerimizin çok büyük bir bölümü hayatları boyunca barınacakları bir eve sahip olamamaktadırlar.

*Madde bağımlısı gençlerin ve çocukların tedavi olabilecekleri Madde Bağımlıları Tedavi Merkezleri ülke düzeyinde yetersizdir.

*Kurum bakımında iken çeşitli nedenlerle reşit olmadan korunma kararları kalkan veya 657 Sayılı yasa gereği işe girme şartlarını taşımayan kişiler, daha sonraki hayatlarında da ciddi sorunlar yaşamakta, düzenli bir iş bulmakta çok zorlanmaktadırlar.

BAHSİ GEÇEN SORUNLAR İLE İLGİLİ ÖNERİLERİMİZ (İlgili kanun maddelerinde yapılacak değişiklik ve ek maddeler konması hususunda)

*İşe girmek için sırada bekleyen çocukların tamamının işe yerleştirilmesinin sağlanması,
*2828 Sayılı yasanın Ek1 maddesi gereği hali hazırda işe yerleştirilmek üzere sırada bekleyen çocuklarımıza, bir kereye mahsus kadro şartına bakılmaksızın sınavsız işe yerleştirilebilmesi için yasal düzenleme yapılması(Belediye, Belediye Şirketleri, Bankalar dahil)

*Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında özel hizmet alımı kapsamında çalışan personelin seçiminde 2828 Sayılı yasanın Ek1 maddesi kapsamında olan çocuklara öncelik verilmektedir. Benzer uygulamaların diğer kamu kurumlarında da yaygınlaştırılması için düzenlemeler yapılması.

*Benzer uygulamaların çeşitli nedenlerle reşit olmadan korunma kararları kalkan veya 657 Sayılı yasa gereği işe girme şartlarını taşımayan kişileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi,

*Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlandığı öğrenilen merkezi sınav sistemi öngören yasal düzenlemenin bir an önce yasalaşmasına destek olunması,

*Çeşitli nedenlerle işten çıkarılmış veya müstafi sayılmış gençlerin, bir kereye mahsus kadro şartına bakılmaksızın tekrar eski kadroların dönebilmelerine yönelik düzenleme yapılması,

*2828 Sayılı yasanın Ek1 maddesi kapsamında olan çocuklara, Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilmesi için 2985 sayılı Toplu Konut Yasasının ek-2. maddesinde yasal düzenlemeler yapılması.

*Sağlık Bakanlığı tarafından genç ve çocukların yatılı tedavi görebilecekleri Madde Bağımlıları Tedavi Merkezlerinin yeterli sayıda ivedilikle oluşturulması ve yaygınlaştırılması,

*Korunma ve bakım altında iken evlenen kız çocuklarına verilen evlilik yardımı(2828/M.32) ile ilgili maddenin değiştirilerek; reşit oluncaya kadar korunma altında kalmış kişilere bir kez yararlanmak koşuluyla evlilik yardımı yapılması ve hali hazırdaki yardım miktarının (1052 TL’nin) arttırılması

*Veri tabanı oluşturulması (İşe girmiş gençler için)

*Üstün liyakatli personelin bu alana çekilebilmesi için, personelin özlük haklarında iyileştirme yapılması,

*Kamu kurum ve kuruluşları kadro planlamalarını yaparken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının iş için sıra bekleyen çocuk verilerinden yararlanmasının sağlanması,

* 4+4+4 den dolayı madur olanlar. 3413 ten faydalanmak için Form A Belgesi  dolduramıyorlar çünkü diplomaları yok. Bu durumlailgili bir an önce bir düzenleme yapılması ve maduriyetin giderilmesi.

* Özelleştirme Madurlarının tekrar işlerine döndürülmeleri

mecliss

AnkaraYurAyDerin sunmuş olduğu diğer rapor…

1- Devlet korumasındaki çocukları topluma başarılı bireyler olarak hazırlamalı,

Çözüm :

a) Tek ihtiyaçlarının barınma, yiyecek ihtiyacı değil, topluma başarılı bireyler olarak yetiştirilmesi gerekmekte ve başarılı olunması için 81 ilde uygulamalarda birlik olmalı, keyfi uygulamalardan uzak durulmalıdır.

b) 81 ilde bulunan Kurumların amacının, topluma başarılı, devletine milletine saygılı, kendine güveni tam, insan yetiştirmek olmalı.

2- Mevcut yetiştirme yurtları ve yuvalarda koruma altına alınmış bütün gençlerin kendilerini bekleyen hayata karşı her yönden hazırlanması,

Çözüm :

a) Okulu bırakmalarına müsaade edilmemeli, başarısız olanlara başarısız olduğu derslerde özellikle destek verilerek okul başarısını artırmaya yönlendirilmeli,

b) Hiçbir şekilde başarılı olamayan gençlere mesleki eğitim verilmeli ve yurttan çıktıklarında ilgili mesleklerine göre iş sahibi olmalarının sağlanması,

c) Yetiştirme yurdunda kalıpta başarılı olanlara her türlü destek sağlanmalı üniversite okumalarına tüm Türkiye çapındaki yurtlarda müsaade edilmeli (Her yurttaki farklı uygulamaların önüne geçilmesi için genel bir genelge ile bilgilendirilmeli)

d) Belli periyotlarda Kişisel gelişim eğitimleri verilmeli,

e) Devlet korumasında iken, koruma kararı kaldırılarak, ayni nakdi yardımla ailesinin yanına gönderilenlerin, yurttan çıkanların aylık listelerinin Aile bakanlığına sebepleri ile bildirilmesi ve takibinin yapılması gerektiği, (Durumlarının yıllık istatistikle takibinin yapılması)

f) Ailesine teslim edilen ancak yine sahipsiz bırakıldıkları tespit edilen gençlere tekrar kurum tarafından sahip çıkılması gerektiği,

3- 2005 yılında çıkarılan 5395 sayılı yasadan faydalanarak yetiştirme yurtlarına yerleştirilen suça sürüklenen çocukların kurumlara alınmalarından kaynaklanan sorunlar,

 

Çözüm :

a) Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler olarak çıkarılan bu yasanın yalnızca kimsesiz oldukları için devlet korumasına alınmış çocuklarla aynı ortama alınması, çocuklarda kötü yönde etkileşime sebep olmuştur. Bu durumun gençleri etkilememesi, rehabilite edilmesi gereken gençler için yurtlarından ayrı merkezler oluşturulması ve konusunda uzman kadro ile çalışılması gerekmektedir.

b) 5395 sayılı yasayla suça bulaşan çocuklarla bir arada yetişen çocukların yurttan ayrıldıktan sonra işlerinde ve evliliklerinde başarısız olmuş ve bu durumda olan kişiler her hangi birinden yada kurumlarından destek alamadıkları için yuvaları dağılmış ve işlerini kaybetmek durumunda kalmışlardır.

c) Kurumlarda bir iki kişi sorun çıkarıyor olsa da genelleme yapılarak her yıl binde bir (1/1000) oranında 3413 kapsamında sınav açmaları gerekirken buna hiçbir kurum uymamış ve artık sınavlar nadir olarak açılmaya başlanmıştır.

-Yetiştirme yurtlarından çıkan çocukların öğrenimleri ortaöğretim seviyesinde kalmış olasıda en büyük sebeptir.

Bu konuda yeniden bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Kaybedilen gençlerin tekrar kazanılması gerekmektedir.

 

4- Mevcut yetiştirme yurtlarında çalışanların bu kurumlarda çalışıp çalışamayacağı ya da görevlerini yerine getirip getirmediklerinin denetlenmesi gerekmektedir.

Çözüm:

a)  Bu kurumlar asla siyasete alet edilmemeli,

b) Her çocuğa kendi evladı gibi yaklaşabilecek çocuk ve genç pedogojisi ve atanacak kişilerin karşılaşacakları sorunlara karşı eğitim almış olmaları ve problem çözme odaklı yaklaşım gösterebilen uzman kişilerden oluşturulması.

c)  Bu yönde her türlü eğitimini almış insanların bu kurumlarda çalıştırılmasına özen gösterilmeli,

d) Yıllarca öğretmenlik yapmış emekliliği gelmiş insanlar yerine eğitimli ilgili bölüm mezunlarının görevlendirilmeleri,

e) Çalışanlarında oradaki gençler gibi belli periyotlarda kişisel gelişim eğitimlerine katılmaları gerekmektedir.

f) Bu kurumlara yapılacak atamaların herhangi bir referansı olmaması nedeniyle faydalı olmak isteyen kendi kardeşlerini tanıyan yetiştirme yurdundan çıkmış kişilere de yönetici kadrosunda şans verilmesi gerektiği,

5- Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin görevlerini yerine getirip getirmediklerinin denetlenmesi, çocukların takibinde ne kadar başarılı olduklarının sorgulanması,

Çözüm:

a) Koruma kararı haksız yere kaldırılmış gençlerimizin bu sorunlarını iletebilecekleri birimlerin olup olmadığının,

b) Ayni nakdi yardım ile ailelerine teslim edilmiş gençlerin gerçekten aileleri ile kalıp kalmadıklarının denetlenmesi,

c) Ailesine ayni nakdi yardımla verilen gençlerin okul durumlarının kontrol edilmesi,

d) İşe yerleşmemiş gençlerin işe girene kadar her türlü problemlerin de mevcut il müdürlükleri ile irtibata geçtiklerinde yardımcı olup olunmadığının denetlenmesi, yıllık kaç kişiye yardımcı olunmuş Aile bakanlığına bilgi verilmesi.

e) Sokaklara düşmüş kardeşlerimize iş sağlanıncaya kadar tekrar koruma altına alınması ve topluma kazandırılması çalışmalarının yapılması,

f) Koruma kararının kaldırılması, Yurttan çıkarılmaların muhakkak Aile Bakanlığına rapor olarak sunulması kime nasıl teslim edildikleri hakkında bütün il müdürlükleri tarafından aylık rapor verilmesi.

g) İl müdürlüklerinde yurttan çıkan çocukların başvurusu olmadan destek sağlanması gerektiği; yetiştirme yurdundan çıkmış bir çocuğun böyle bir destekten haberlerinin olması mümkün değil.

 

6-  İşe yerleştirilme ve işe yerleştirilen gençlerimizin iş yerlerinde yaşadıkları sorunlar,

Çözüm:

a) Bakanlık bünyesinde kurulacak olan izleme değerlendirme koordinasyon daire başkanlığına kolay bir şekilde ulaşımının sağlaması amacı ile bütün il müdürlüklerinde de bu danışma birimlerinin oluşturulması,

b)  İşe girmek için farklı illerde sınava girecek kardeşlerimizin barınma, yeme, içme gibi ihtiyaçlarının Bakanlığın ilgili kurumlarında karşılanması, çocukların kendi kaldıkları şehir yada çevre illerde sınava çağrılmaları,

c) İşe girmiş gençlerimizin hangi kurumlarda işe girdiklerinin tespit edilmesi ve listelerin güncellenmesi ve bu konular hakkında ayrı ayrı veri tabanı oluşturulması işe giren ve giremeyen arkadaşlarımızın takibinin yapılması,

d) İşe giren gençlerin iş yerinde yaşadıkları sorunlarının iletilmesi, çözümü ve iş yerinde yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi verebilecekleri iletişim kanalının oluşturulması ile işten atılmaların önüne geçilmesi,

e) Müstafi duruma düşmüş gençlerimizin tekrar kurumlarına kazandırılmaları için çalışmalar yapılması, neden sonuç ilişkisine göre gerekli görüşmelerin kişi işten atılmadan önce Derneklerimiz ve Aile Bakanlığı ile yapılması, Müstafi duruma düşmüş kişilerin açıktan atama yoluyla tekrar işlerine döndürülmeleri için acilen çalışma yapılması gerektiği,

7-  Halihazırda yurtlarından ayrılmış henüz işe yerleştirilememiş gençlerimizin sorunları,

Çözüm:

a) Koruma Kararı 18 yaşından önce bir çok nedenlerle kaldırılmış çocuklarımızın yıllarca devletin kendilerine sağlamış hiçbir haktan faydalandırılmadığı şuan geçimini sağlayacak gelirlerinin bile olmadığı tespit edilmiş kişilerin,

b) Koruma Kararının Kaldırılması nedeniyle koruma kararlarının tekrar kazanılması hususunda dava açmış ve davaları devam ediyor olanların,

c) Yıllarca yetiştirme yurdu yada yuvalarında kalmış olmalarına rağmen dosyaları kayıp olduğu için devletin verdiği hiçbir haktan faydalandırılmamış olanlar için,

d) İlk ve ortaokul mezunu olarak yurtlardan ayrılmış ve yıllardır iş bekleyen gençlerimiz için,

e) Ailelerine Ayni nakdi yardım verilmesi taahhüt edilmiş ancak ödemelerin birkaç ay sonra koruma kararlarının kalktığı bahanesi ile kesilmiş, hem yurttan çıkarılan hem de devletin sağladığı herhangi bir haktan faydalandırılmayanlar için,

f) Engelli ve mahkum olan yetiştirme yurdundan çıkmış kardeşlerimiz için sınavsız atamaların yapılması,

g) Milli Eğitim Bakanlığının 4+4+4 uygulamasına geçmiş olmasından dolayı

2012 -2013 mezunlarına diploma yerine öğrenim belgesi verildiği için bakanlıktan bu kişilere iş gelmiyor. 657 de diploma olma şartı bulunduğu için.

 

YUKARIDA SAYILMIŞ SORUNLARIN İLGİLİ KANUNUN MADDELERİNE YAPILACAK EK MADDELER İLE GİDERİLMESİ, BU MADURİYETLERİ YAŞAYANLARIN GENEL OLARAK SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ İÇİN EN ÖNEMLİ HUSUSLARDAN BİRİDİR.

8- İşe yerleştirilen Gençlerimiz için Ev sahibi olmalarına yardımcı olunması hususunda,

Çözüm:

a) Toki İle Aile Bakanlığı Arasında yapılacak bir protokolle devlet kurumlarına yerleştirilmiş gençlerimizin ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak için, maaşlarından yapılacak faizsiz, peşinatsız, hesaplarından otomatik ödeme  ile maaşlarının 4/1 oranında kesinti yapılarak ev sahibi olmalarına yardımcı olunması,

9-    Maddi sıkıntı içinde kalmış gençlerimizin sorunlarının çözümü hususu,

Çözüm:

a) Kredi borcu yüzünden maddi sıkıntı içine girmiş hacizler yüzünden geçimini sağlayamayacak hale gelmiş gençlerimizin yuvalarının yıkılmaması için, tüm borçlarının tek bir bankada toplanarak aylık sabit kesinti halinde ödenmesinin sağlanması için bankalar ile protokol yapılması. (bu durumda kalmış ve çaresizlikten intiharı seçmiş arkadaşlarımız mevcut)

10-    İş hayatına atılmış gençlerimizin Aile Bakanlığının yardımına ihtiyacı olduğu hususlar,

Çözüm:

a) Kız ve Erkeklerin evlenirken, yuvalarını kurarlarken bu gençlere Aile Bakanlığının maddi manevi yanlarında olduklarını hissettirmeleri (kız isteme, çeyiz, düğün, nikah, sünnet vb.)

b) Erkeklerin Askere giderlerken tek kalmamaları için yine Aile bakanlığının maddi manevi yanlarında olduğunu göstermeleri,

c) Ölümcül hastalık ve ölümlerinde de yine bu çocuklara Aile Bakanlığı ve İl Müdürlükleri tarafından sahip çıkılması (ilaç, cenaze vb.)ANKARA YURTAYDER WB SİTESİNDEN ALINTIDIR4597 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
MALATYA YADER
WHATSAPP HATTIMIZ
0850 302 39 88
YARDIMLARINIZ İÇİN
RESİM DÜZENLE